Elite Achievements

2015 City of Jesolo Balance Beam Champion
2015 City of Jesolo Team Champion

2014 Junior US National Team
2014 Junior US National Bars Silver Medalist
2014 Junior US National All-Around Bronze Medalist
2014 Secret US Classic Beam Champion
2014 Secret US Classic All-Around & Bars Bronze Medalist
2014 Pacific Rim Balance Beam Champion
2014 Pacific Rim Team Champion
2014 City of Jesolo Balance Beam Champion
2014 City of Jesolo Team Champion

2013 Junior US National Team
2013 Junior US National Beam Silver Medalist
2013 Junior US National All-Around Fifth Place
2013 Secret US Classic Beam Champion
2013 Secret US Classic All-Around Fourth Place

Optional Achievements

2012 Junior Olympic National Team
2012 Junior Olympic National Beam Champion
2012 Level 10 Regional Bars Champion
2012 Level 10 State Bars, Beam & All-Around Champion

2011 Western National Beam, Floor & All-Around Champion
2011 Level 9 Regional Bars, Beam & All-Around Champion

2010 Level 8 Regional Bars, Beam, Floor & All-Around Champion
2010 Level 8 State Bars, Floor & All-Around Champion


Meet Level Vault Bars Beam Floor AA
2015 City of Jesolo EF Jr. Elite 14.250 (2) 14.950 (1) 14.350 (2)
2015 City of Jesolo Team & AA Jr. Elite 14.100 14.300 (2) 14.700 (1) 14.350 (2) 57.450 (2)

Meet Level Vault Bars Beam Floor AA
2014 US National Total Jr. Elite 27.500 (15) 28.400 (2) 28.650 (4) 28.000 (10) 112.550 (3)
2014 US National Prelims Jr. Elite 13.800 13.950 14.250 14.000 56.000
2014 US National Prelims Jr. Elite 13.700 (15) 14.450 (1) 14.400 (4) 14.000 (7) 56.550 (4)
2014 Secret US Classic Jr. Elite 13.600 (17) 14.150 (3) 15.100 (1) 13.600 (15) 56.450 (3)
2014 Pacific Rim Event Finals Jr. Elite 14.100 (4) 14.850 (1)
2014 Pacific Rim Team & AA Jr. Elite 14.050 (6) 14.200 (3) 14.650 (3) 13.950 (6) 56.850 (3)
2014 City of Jesolo Event Finals Jr. Elite 14.667 (1)
2014 City of Jesolo Team & AA Jr. Elite 13.800 (10) 13.700 (3) 14.700 (1) 13.900 (6) 56.100 (3)

Meet Level Vault Bars Beam Floor AA
2013 US Nationals Total Jr. Elite 27.600 (15) 27.700 (6) 29.950 (2) 27.150 (13) 112.400 (5)
2013 US Nationals Finals Jr. Elite 13.800 13.950 14.600 13.300 55.650
2013 US Nationals Prelims Jr. Elite 13.800 (16) 13.750 (7) 15.350 (1) 13.850 (8) 56.750 (4)
2013 Secret US Classic Jr. Elite 13.750 (12) 14.300 (4) 15.200 (1) 13.250 (20) 56.500 (4)
2013 National Elite Qualifier O Jr. Elite 13.450 (7) 14.000 (1) 14.500 (1) 12.900 (7) 54.850 (2)
2013 National Elite Qualifier C Jr. Elite 9.325 (9) 9.400 (2) 9.700 (1) 8.800 (2) 37.225 (2)

Meet Level Vault Bars Beam Floor AA
2012 Junior Olympic Nationals Level 10 9.150 (41) 9.400 (10) 9.725 (1) 9.400 (15) 37.675 (3)
2012 Region 4 Championships Level 10 9.200 (7) 9.625 (1) 9.775 (2) 9.425 (4) 38.025 (2)
2012 State Championships Level 10 9.075 (3) 9.575 (1) 9.700 (1) 9.350 (2) 37.700 (1)
2012 Northern Lights Classic Level 10 8.700 (15) 8.875 (11) 9.500 (4) 9.150 (12) 36.225 (10)
2012 MI River Vacation Classic Level 10 9.175 (3) 9.600 (1) 9.600 (1) 9.800 (1) 38.175 (1)
2012 IGN Invitational Level 10 9.075 (3) 9.575 (1) 9.200 (2) 9.500 (3) 37.350 (2)
2012 IGI Chicago Style Level 10 9.200 (16) 8.850 (9) 9.700 (1) 8.850 (14) 36.600 (8)
2012 Chow's Winter Invitational Level 10 9.000 (7) 8.875 (3) 9.000 (4) 8.800 (7) 35.675 (5)

Meet Level Vault Bars Beam Floor AA
2011 Western Championships Level 9 9.100 (22) 9.500 (2) 9.575 (1) 9.525 (1) 37.700 (1)
2011 Region 4 Championships Level 9 9.000 (9) 9.650 (1) 9.700 (1) 9.525 (2) 37.875 (1)
2011 Northern Lights Classic Level 9 8.975 (7) 9.200 (4) 9.700 (1) 9.275 (7) 37.150 (3)
2011 IGI Chicago Style Level 9 9.250 (3) 9.175 (6) 9.350 (5) 9.800 (1) 37.575 (3)